"Met Advanced Funeral weet ik

dat voor hen zal gezorgd worden.
Ook na mijn uitvaart"

ADVANCED FUNERAL?

 

Met de overlijdensbijstand Advanced Funeral kunnen uw nabestaanden zelf bepalen hoe de uitvaart wordt geregeld en moeten zij zich geen zorgen maken over de kosten van de uitvaart.

Maar deze overlijdensbijstand biedt nog veel meer, namelijk de nodige bijstand voor, tijdens en na de uitvaart.

Hiervoor hebben we een wereldwijde en professionele bijstandpartner, Europ Assistance.


Deze zorg bestaat uit hulp bij de rouwverwerking in de dagen en maanden na het overlijden, maar ook uit begeleiding

gedurende de periode tussen het overlijden en de uitvaart. Dit is vaak een hectische periode omdat er in korte tijd veel geregeld moet worden terwijl de nabestaanden een enorme klap te verwerken hebben.

 

 

De Advanced Funeral bijstand is niet alleen een uitvaartverzekering, maar een volledige bijstand bij overlijden.

 

Want waar de meeste uitvaart- en overlijdensverzekeringen zich beperken tot alleen een financiële tussenkomst na overlijden is de ‘Advanced Funeral’ bijstand met name gericht op de emotionele bijstand voor hen die achterblijven.

 

Zonder daarbij het financiële aspect uit het oog te verliezen.

 

Vraag vandaag nog naar de ‘Advanced Funeral’ bijstand van quirijnen uitvaartzorg!

WAT KRIJGT U BIJ ONZE OVERLIJDENSBIJSTAND?

 

Een totaalpakket waarin financiële, emotionele, logistieke en juridische bijstand in opgenomen zijn;

 

Levenslange verzekeringsdekking met lage en beperkte duurtijd van de premiebetaling;

 

Volledige dekking van bijstand en vrije keuze van de uitkering verzekerd kapitaal vanaf € 4.000 tot € 10.000 oplopend per schijf van € 1.000; dat is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden.

 

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij één van de ouders;

 

Een waardevast product door de mogelijkheid van indexatie op het verzekerd kapitaal;

 

3 jaar na overlijden nog altijd dekking voor emotionele en administratieve bijstand bij Europ Assistance, één van de grootste bijstandsmaatschappijen in de wereld.

 

Heeft u interesse in deze overlijdensbijstand?

Dan kunt u contact opnemen met ons.

Een adviseur bekijkt dan samen met u of

u een uitvaartverzekering nodig heeft en

hoe de uitvaartverzekering

ingevuld kan worden.

 

U krijgt op maat gemaakt

advies wat past bij uw situatie.

QUIRIJNEN UITVAARTZORG?

Advanced Funeral is een product van quirijnen uitvaartzorg, een ervaren
uitvaartondernemer uit Brasschaat

die heel wat toegevoegde waarde biedt:

elke familie kan gebruik maken van een persoonlijke beheerspagina op internet met alle praktische informatie

een digitaal rouwregister is beschikbaar

wij beheren voor u de bevestigingen en antwoorden

voor de uitnodigingen op de koffietafel

elke familie kan gebruik maken van onze nazorgconsulent

wij regelen toezicht op de woning tijdens de uitvaartdienst

wij bieden u gepersonaliseerd rouwdrukwerk aan

onze huisbloemiste Kiona de Wijs bespreekt rechtstreeks

met u de rouwbloemen, aangepast aan de keuzes van

grafkist en/of urne

u kan de overledene 24u/24u bezoeken

u kan gebruik maken van onze uitvaartaula, koffieruimte, enz ...

u vindt bij quirijnen uitvaartzorg grafkisten, sierurnen, assieraden die u nergens anders zal vinden

Als ‘uitvinder’ van de bijstand, heeft Europ Assistance sinds bijna 50 jaar een onovertroffen netwerk ontwikkeld van 423.000 partnerreferenties om u ter hulp te snellen.

 

Dankzij  80 ondernemingen die in 37 landen zijn gevestigd, kunnen zij overal ter wereld tussenkomen. 7 dagen op 7. 24 uur op 24.

 

Het engagement rust op twee basiswaarden: het professionalisme van de tussenkomsten en de empathie van de medewerkers. Zij houden rekening met uw verwachtingen en bieden u steeds een persoonlijke en aangepaste oplossing.

 

EA ontwikkelt volledige en innoverende formules die overeenstemmen met uw noden. De producten zijn vaak bekroond door de vakspecialisten van de verzekeringswereld.

Hooghenraed Levensverzekeringen is de beste specialist op het gebied van overlijdensbijstand.

 

Sedert enkele jaren zijn wij als Nederlandse verzekeringsmaatschappij actief in België. Mede door de nauwe samenwerking met Europ Assistance kunnen wij een uniek product neerzetten waarbij nazorg en begeleiding voor nabestaanden erg belangrijk vinden.

 

Kort samengevat steunt de uitvaartverzekering van Hooghenraed op vier pijlers voor, tijdens en na de uitvaart:

 

Betaling van de kosten van de uitvaart;

Telefonische bijstand bij een overlijden;

Logistieke en emotionele ondersteuning voor, tijdens en na de uitvaart;

Nazorg aan nabestaanden.

GEÏNTERESSEERD?
NEEM CONTACT MET ONS OP

 

03 650 15 15

 

quirijnen uitvaartzorg NV

Augustijnslei 85, 2930 Brasschaat

 

www.qui.be

www.advancedfuneral.be

www.rouwbloem.be

www.rouwdruk.be

 

info@qui.be

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.